• شنبه - چهار شنبه 9.00 - 20.00 ، پنج شنبه 9.00 - 15.00
  • تهران، خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۶۴
  • 5000 4396 21 98+

پروژه زینو

گرگان عدالت ۹۹

تجاری خدماتی

  • 3 طبقه زیرزمین
  • 1 طبقه همکف
  • 5 طبقه بالای همکف
  • 22 واحد تجاری
  • 6 واحد خدماتی