google-site-verification=FA5_I0GdkApanyp-Q0dnxUHiJPbevtKUhQpfI2DNm4I Zino-99 - کارن موتور
  • شنبه - چهار شنبه 9.00 - 20.00 ، پنج شنبه 9.00 - 15.00
  • تهران، خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۶۴
  • 5000 4396 21 98+

پروژه زینو

گرگان عدالت ۹۹

تجاری خدماتی

  • ۳ طبقه زیرزمین
  • ۱ طبقه همکف
  • ۵ طبقه بالای همکف
  • ۲۲ واحد تجاری
  • ۶ واحد خدماتی