• شنبه - چهار شنبه 9.00 - 20.00 ، پنج شنبه 9.00 - 15.00
  • تهران، خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۶۴
  • 5000 4396 21 98+

پروژه ویشی

گرگان عدالت ۴۹

24 خرداد ماه 1397

30 دی ماه 1401

تجاری خدماتی

  • 1 طبقه زیرزمین
  • 1 طبقه همکف
  • 7 طبقه بالای همکف
  • 6 واحد تجاری
  • 14 واحد خدماتی
https://karenmotor.com/wp-content/uploads/2022/02/KarenLogo-e1644780873226.png