• شنبه - چهار شنبه 9.00 - 20.00 ، پنج شنبه 9.00 - 15.00
  • تهران، خیابان مطهری بعد از تقاطع سهروردی پلاک ۶۴
  • 5000 4396 21 98+

پروژه تریتا

گرگان عدالت ۳۳

7 تیر ماه 1400

29 اسفند ماه 1404

تجاری خدماتی

  • 3 طبقه زیرزمین
  • 1 طبقه همکف
  • 10 طبقه بالای همکف